zondag 6 maart 2016

Ruimte voor de rivier werpt zijn vruchten af!

Vorig jaar is het ruimte voor de rivier project in de Brabantse Biesbosch opgeleverd. De oude akkers en weilanden tussen Werkendam en de Hardenhoek zijn omgetoverd in een compleet nieuw natuurgebied! Overal kreekjes en slikken, met daartussen nog wat oude poldertjes. De Brabantse Biesbosch had met de vroegere polders Hardenhoek en Oude Hardenhoek al een functie als ware vogelmagneet. Deze polders zijn al heel wat jaren terug onder gelopen. Nu de dijken op verschillende plekken zijn doorgestoken, en het water door de polders loopt, is dit natuurgebied nog heel vel groter geworden!

Vanmiddag reden me vader en ik Werkendam uit, en zagen al snel een fraai paartje pijlstaart zwemmen. In de Muggenwaard liet de gemelde amerikaanse wintertaling zich helaas niet vinden. Maar saai was het zeker niet, want wat een bizarre aantallen vogels zaten er! Zonder enige moeite telde we al een dikke 400 pijlstaarten en 350 grutto's! Daarnaast ook nog honderden wintertalingen, krakeenden, slobeenden en kieviten. Daartussen zagen we ook nog eens 6 kemphanen, een slechtvalk, een groepje witte kwikstaarten, 6 nonnetjes, tafeleend en mijn eerste 2 zomertalingen dit jaar! Heerlijk vogelen zo, je komt werkelijk ogen te kort!

Ook de rest van de ondergelopen polders zaten vol met vogels! Ook opvallend veel waterpiepers en witte kwikstaarten! Vooral langs de weg bij polder Maltha zaten er opvallend veel! Ook zaten hier als gewoonlijk nog een aantal nonnetjes.

                                          Waterpieper

Na nog een paartje ijsvogels gezien te hebben, reden we door richting de Petrusplaat. Hier was het vrij rustig, maar een aantal dodaars, 4 reeën en een groepje van 1 fuut en 4 kuifduikers zijn zeker het noemen waard, Vooral die kuifduikers blijven schaars in het binnenland!

Een bezoekje aan de Deenenplaatweg leverde nog een 36 bergeenden, een groep rietgorzen, 4 dodaars, geelpootmeeuw, grote zaagbek en een ree op.

Al met al weer een leuk middagje vogelen in een waar vogeleldorado!

1 opmerking: